25.6.2012 14:01

Miksi sytyttää päältä?


Paikallinen altistus, mitä se tarkoittaa?
Alapuolen kuvassa et altistu millekään, et edes kaukokulkeumille. Ainoastaan hyvälle mielelle.
Tässä linkissä on kootusti hyvää tietoa.


Ylläolevassa kuvassa on koivun pahka UKK-kansallispuistossa, Nuortissa. Rakeinen pinta on siis koivun tuohta.
"Kyllähän minä tiedän, että päältähän ne polttopuut pitäisi nykytiedon mukaan sytyttää. Oonhan minä kokeillut, mutta kun se ei syty. Se on semmosta leikkimistä. Ainahan sitä on puut sytytetty alta, ja sieltähän se hyvin syttyy. Ja mitä se nyt muka on, jos vähän päästöjä syntyy, ja mitä se muille kuuluu. Eikä sitä tartte mulle tulla neuvomaan, mitä minä teen..."

-Poikkitieteellisen tutkimuksen hedelmiä huumorilla höystettynä-

-Tieteellisestä tutkimuksesta ei sitten huumoria löydykkään:

Tuoreiden tutkimusten(WHO, THL) mukaan pienhiukkaset sairastuttavat eniten kaikista ilmansaasteista. Vuodessa noin 2000 suomalaista kuolee pienhiukkasten aiheuttamiin terveysvaikutuksiin. Pienhiukkasten kertyminen verenkiertoon aiheuttaa tukoksia ja seurauksena voi olla esim. aivohalvaus. Pienhiukkaspäästöjen puolittaminen vaikuttaa enemmän kuin muiden tutkittujen tekijöiden poistaminen kokonaan. Terveysvaikutuksena jo milligramman sadasosan lisäys hiukkasten määrässä kuutiometrissä ilmaa lisää infarktiriskiä 30%:lla. - Tätä ei liene tutkittu, mutta kaikki ovat nähneet sen nokivanan, kun tuohenkäppyrän sytyttää. Ikävä todeta, mutta se rakas tuohi taitaakin olla pienhiukkaslähde nro 1 sytytysvaiheessa. Puun polton aikana lämpötilat ovat onneksi jo niin korkealla, että tuohi palaa kyllä vähän puhtaammin. Tosiasia puun pienpoltossa on kuitenkin se, että puun kuoriosasta syntyy eniten pienhiukkasia ja (lento)tuhkaa.-

- Pienhiukkaspäästöistä pääkaupunkiseudulla: Ilmtatieteenlaitoksen tiedote.

Nykyään tiedetään paljon puun poltosta ja sen päästöistä. On korkea aika ottaa tämä tieto konkreettiseen käyttöön. Mitä yksittäinen ihminen sitten voi tehdä? Tärkein asia on luopua välinpitämättömyydestä. Jokaisen toiminalla on merkitystä, kun on kysymys ihmisten terveydestä. Kukaan muu ei niitä haitallisia päästöjä tee. On syytä keskittyä oleelliseen: sytytys, puiden lisääminen, jäännöshiilet.

Aiheellinen kysymys: Syttyvätkö puut hyvin, jos päästöjä syntyy valtavasti?

Puun poltto on huomaavaisuuslaji. Uunin lämmittäjä ei useinkaan näe itse miten paljon piipusta tulee savua. Naapurit kyllä näkevät, haistavat ja voivat siitä pahoin. Mutta kynnys on korkea mennä sanomaan naapurille asiasta. Ja mitäpä sanoisitkaan? Että lopeta tuo savuuttaminen? Rakentavan kritiikinhän pitäisi sisältää myös korjausehdotus.

Ensin on kyllä hyvä tietää, että kun poltat puuta, niin poltatkin kaasua. Puusta vapautuu palavia kaasuja lämmön vaikutuksesta. Nämä pyrolyysikaasut ovat hiilivetyjä, pääasiassa metaania. Palaminen tapahtuu puhtaasti, kun pyrolyysikaasut ja paloilma sekoittuvat hyvin oikeassa lämpötilassa. Piipussa näkyy silloin vain lämpöväreilyä.

Puun poltossa on kolme vaihetta: syttyminen, palaminen ja hiipuminen. Ja kaikkien toiminta on vähän erilainen, milloin pitää antaa paljon ilmaa, milloin vähän ja mitä vielä, vähemmästäkin tuskastuu.

Mitäs nämä mystiset päästöt sitten ovat? Ne ovat juuri niitä samoja pyrolyysikaasuja, mitkä piti polttaa siellä uunissa. Mutta ei naapurilla onnistunut, ei. Sytytti alta ja puhalsi suuren osan kaasuista palamattomina ulos. Tulos on pahinta lajia: ruskeaa savua, jossa on paljon hiilivetyjä. Ei tee ihmiselle hyvää.

Mustassa savussa on paljon hiiltä pieninä hiukkasina. Niin pieninä, että ne siirtyvät keuhkorakkuloista verenkiertoon, aiheuttaen vakavia terveysongelmia. Myös nämä hiukkaset olisivat antaneet energiansa tulipesään. Kuten huomasit, päästöt ja energia ovat saman asian kaksi eri puolta.
Valinta on sinun: poltatko hyvin vai huonosti.

Kaikki tuntevat hiilimonoksidin eli häkä CO. Kitupolttajan kukkanen. Hiilimonoksidi syntyy epätäydellisestä palamisesta, piti syntyä vettä H²O ja hiilidioksidia CO². Mutta ei raaskinut naapuri antaa tarpeeksi happea, arveli säästävänsä energiaa laittamalla ilmat pienelle.

Syttymisvaiheessa syntyvät kaikkein suurimmat päästöt. Tulisija on silloin kylmä, kaasut eivät sekoitu hyvin ja ja happea pitää kuitenkin saada paljon. Arinallinen tulisija on tässä mielessä hankala. Arinan alta saadaan kyllä paljon happea, mutta samalla aiheutetaan kova veto. Alta sytyttämällä suuri osa kaasuista huuhtoutuu palamattomana ulos, palaminen on epätäydellista, syntyy runsaasti häkää ja pienhukkasia kulkeutuu vedon mukana ulos. Onneksi tähän voi jokainen, naapurikin, vaikuttaa helpolla tavalla.

Kurkistetaan ensin pyrolyysitapahtumaan: Lämpö irrottaa kaasua puun pinnalta(pyrolyysi), kun tämä kaasu kohtaa hapen, syntyy keltainen liekki, joka lämmittää lisää puun pintaa, näin pyrolyysi kiihtyy. Tarvitaan yhä enemmän happea(primääri-ilma, ensiöilma), että kaikki kaasu palaisi.

Mutta mitä erinomaista päältä sytyttämisessä on?

Se on tuliportti, tuliverho - este päästöjen syntymiselle.

Tästä ette kaasut kulje ohi palamatta.

Sytsillä päältä sytyttämällä kohdistetaan lämpökuorma pienelle alueelle, jolloin pyrolyysi on hallittua. Paloilma ei huuhtele kaasuja pihalle, happea on riittävästi ja sekoittuminen tehokasta: energiatehokkuus huipussaan, päästöt minimissä!

Poikkitieteellisen tutkimukseni perusteella 5-10% tulisijan käyttäjistä sytyttää polttopuut päältä tuohenkäppyröillä, puutikuilla ja paperitolloilla. Yli 90%:a käyttäjistä on kuullut ja tietää päältä sytyttämisen. Asiat eivät vain ole kohdanneet. Eikä markkinoilla ole ollut työkalua tätä varten.

Mitä tapahtuu alta tai keskeltä sytyttämisessä?

Yläpuolella oleva puu kaasuuntuu, alapuolelta tuleva kylmä ensiöilmavirtaus työntää ja puhaltaa pyrolyysikaasut pois lämpövyöhykkeeltä, ja edelleen kylmään hormiin. Näillä kaasuilla ei ole mitään mahdollisuutta sekoittua kunnolla, eikä lämpötila voi kohtota tarpeeksi korkealle. Puhdas palaminen ei ole edes mahdollista. Pienhiukkaset ja hiilivedyt menevät raakana ulos; näet sen mustana savuna. Tällä tavalla polttamalla kannat kolmanneksen, jopa puolet, lämmityskauden klapeista turhaan tupaan. Kaasutat, mutta et polta, siis saastutat. Miksi tekisit noin? Tähän kysymykseen löytyy paljon vastaajia, yli 80%:a kaikista tulisijojen lämmittäjistä. Onko kysymyksessä kollektiivinen viisaus? Eikö menneestä (harha)opista pääse eroon?

Oikeaoppisessa puun poltossa on ensisijaisesti kyse energiansäästöstä, jonka seurauksena on haitallisten päästöjen väheneminen. Tämä vaikuttaa taas suoraan lähiympäristön viihtyvyyteen ja terveellisyyteen, koska puun pienpolton päästöt ovat lähipäästöjä. Haitalliset kaasut ja pienhiukkaset laskeutuvat alas jo naapurin pihaan ja lähikorttelien alueelle. Vaikkapa sinne lastenvaunuihin, pienokaisen hengitettäväksi.

Aloita päältä sytyttäminen! Nyt käytettävissäsi on juuri sitä varten suunniteltu työkalu. Sillä saat aikaiseksi helpon ja varman syttymisen. Tuote on kotimainen ja valmistettu 100%:sta kierrätyskuidusta. Ekologisuutta parhaimmillaan.


Vähennä pienhiukkaspäästöjäsi. Kohdista lämpökuorma oikein, tee se oikealla työkalulla!

Oheissessa linkissä on käsitelty laajasti puun pienpolttoa(VTT). Sytyttämisestä ja päästöistä kerrotaan ansiokkaasti kappaleissa 7-9.


» retro

» etusivu

» blogi

» jopot