info@carnivalnews.net

Luontaistuotteet

Luontaistuote on termi, joka viittaa ainoastaan luonnolliseen alkuperään. Tässä mielessä suuri osa lääkkeistäkin on luontaistuotteita, kuten homeesta eristetty penisilliini tai lännenmarjakuusesta saatava paklitakseli. Arkikielessä luontaistuotteilla tarkoitetaan kuitenkin vain kasvirohdosvalmisteita ja ravintolisiä.

Luontaistuotteet sisältävät yleensä vitamiineja, kivennäisaineita, rasvahappoja, maitohappobakteereita, kuituja tai lääkekasveista valmistettuja uutteita ja kasveista eristettyjä aineita. Luontaistuotteita ei ole tarkoitettu lääkkeeksi.

Esimerkiksi:

Melatoniini– tuotteet helpottavat nukahtamista ja lievittää aikaeron rasituksia. Kasvirohdosvalmisteet Sedonium ja Dormiplant sisältävät valeriaanaa eli rohtovirmajuurta. Valeriaana auttaa jännitystiloihin sekä tilapäisiin unensaantivaikeuksiin.

Mikä ero on lääkeaineella ja lääkevalmisteella?

Lääke on yhtä tai useampaa lääkeainetta sisältävä valmiste. Lääkeaineella tarkoitetaan synteettistä tai luonnosta saatavaa kemiallista yhdistettä tai alkuainetta, joka on lääkkeen vaikuttava osa.

Nykyinen lainsäädäntö määrittelyn pohjana

Voimassa olevassa lääkelaissa kasvirohdosvalmisteen määritelmä sisältyy perinteisen kasvirohdosvalmisteen määritelmään. Määritelmän mukaan kasvirohdosvalmiste sisältää vaikuttavina aineina yhtä tai useampaa kasviperäistä ainetta tai kasvirohdostuotetta taikka niiden yhdistelmää. Perinteinen kasvirohdosvalmiste voi sisältää lisäksi vitamiineja tai kivennäisaineita, jos ne edistävät kasviperäisten vaikuttavien aineiden vaikutusta (lääkelaki 5 a §).

Kasvirohdosvalmisteille on myönnetty lääkevalmisteen myyntilupia sekä reseptilääkkeenä että itsehoitovalmisteena. Lääkemääräyksen edellyttävien kasvirohdosvalmisteiden joukossa on erikoislääkärin lääkemääräyksen tai huumausainereseptin vaativia valmisteita. Itsehoitoon tarkoitetuille kasvirohdosvalmisteille on myönnetty myyntilupa ja perinteiselle kasvirohdosvalmisteelle rekisteröinti lääkevalmisteena. Lääkevalmisteen myyntiluvan ja rekisteröinnin myöntää Fimea.

Ravintolisät ovat koostumuksensa puolesta elintarvikkeita, joita säätelee elintarvikelaki ja ravintolisäasetus. Siten ravintolisät kuuluvat elintarvikevalvonnan piiriin. Valvovia viranomaisia ovat Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja kunnalliset elintarvikevalvontaviranomaiset. Ravintolisä poikkeaa ulkomuotonsa tai käyttötapansa puolesta tavanomaisesta elintarvikkeesta, mutta valmistemuodoltaan muistuttaa usein lääkkeitä. Suomessa markkinoilla olevan kosmetiikan turvallisuutta valvovat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Lähde: https://sic.fimea.fi/verkkolehdet/2018/3_2018/vain-verkossa/kaytatko-luontaistuotteita-