info@carnivalnews.net

Afrikkaan sijoittaminen voi pysäyttää ilmastonmuutoksen, jos osaamme asetella kysymyksemme oikein

SHIFT Business Festivalin torstaipäivä jatkui ilmastonmuutosteemalla. Afrikka on manner täynnä mahdollisuuksia, niin ilmastolle suotuisan kehityksen kuin liiketoiminnankin puolesta. Afrikan startup-ekosysteemin tunnetuimman avainpelaajan Jumanne Mtambaliken mukaan keskiössä ovat yhteisöjen taitojen kehittäminen sekä uudet teknologiat, joilla ilmastonmuutosta voi hillitä. “Teknologia kehittyy vauhdilla ja sellaiseen suuntaan, että sillä voi ratkoa entistä monimutkaisempia ongelmia – mikäli osaamme asettaa oikein ne kysymykset, joita koetamme teknologian avulla ratkoa,” Mtambalike kertoo. 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset kohdistuvat tyypillisesti rajuimmin ihmisiin, jotka ovat jo valmiiksi sosioekonomisesti heikommassa asemassa. Pienemmät sadot ja sään ääri-ilmiöt ovat erityisen haitallisia pienituloisille ihmisille ja yhteisöille. Mitä epävakaampi yhteisö, sitä vaikeampaa uusiin olosuhteisiin on sopeutua.

“Yhteiskunnalliset vaikutukset näkyvät erityisesti terveydenhuollossa, maataloudessa ja koulutuksessa. Oikein hyödynnettynä tekoäly voi lisätä näiden sektoreiden tehokkuutta ja tuottavuutta tasolle, jota ihmiskunnan historiassa ei ole aikaisemmin nähty,” Mtambalike luonnehtii. Paremman sosioekonominen tasapainon saavuttaminen kasvattaisi kehittyvien alueiden vakautta. Samalla se sekä parantaisi näiden alueiden kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen että torjuisi ilmastonmuutosta.

Positiivinen muutos ei kuitenkaan tapahdu itsestään, vaan se vaatii Mtambaliken sanoin yhteisölähtöisyyttä, eli muutoksen täytyy tapahtua yhteisöjen ehdoilla ja niiden osaamista tukemalla. “Ihmisten osaamista ja ymmärrystä on parannettava. Erityisesti nuorten on osattava työskennellä koneiden ja viimeisimmän teknologian kanssa rinnakkain. Samoin työntekijöiden on myös opeteltava uusia taitoja osatakseen hyödyntää uusia työkaluja sekä mahdollisuuksia.” 

Osaamisen kehittäminen Afrikassa luo myös uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia. Esimerkiksi SHIFTin kanssa yhteistyössä on Suomen ensimmäinen yhteisölähtöinen ilmastorahasto Hope Fund, johon sijoittaminen paitsi rahoittaa uusien puiden istuttamista Afrikkaan myös kouluttaa paikallista väestöä huolehtimaan taimistosta. Koulutuksella parannetaan taimiston menestystä ja luodaan samalla mahdollisuuksia uuteen elinkeinoon.

Afrikan mahdollisuuksista keskustellaan SHIFTin lisäksi myös Turun Eurooppa-foorumissa, jossa torstain ja perjantain aamupäivissä keskustellaan afrikkalais-eurooppalaisen yhteistyön mahdollisuuksista.

Vastaa