info@carnivalnews.net

Ekologinen kompensaatio ottaa ensiaskeleita Espoossa

Hepokorvenkallion datakeskuksen rakentamisesta aiheutuvaa metsäluonnon menetystä voitaisiin hyvittää suojelemalla metsää Hynkänlammella, esittää vasta valmistunut selvitys. Espoo kehittää ekologista kompensaatiota ensimmäisten kaupunkien joukossa Suomessa.

Hepokorvenkallioon suunniteltu datakeskustoisi kaupungille merkittävääilmastohyötyä, kun keskuksen hukkalämpö hyödynnettäisiin kaukolämmön tuotannossa. Se korvaisi fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja vähentäisi siten hiilidioksidipäästöjä.  

Datakeskushankkeen luontovaikutukset ovat kuitenkin herättäneet kaupunkilaisissa huolta, sillä osa datakeskuksen tontista on nykyisin metsää Oittaan ulkoilualueen läheisyydessä. 

Metsäluonnon menetystä voitaisiin hyvittää suojelemalla ja lisäämällä luontoarvoja lähialueella. Kyseessä on uusi lähestymistapa luonnon monimuotoisuuden hoidossa, ekologinen kompensaatio. Juurivalmistunut selvitys ehdottaa ratkaisuksi Hynkänlammen metsäalueen suojelua Pirttimäen kupeessa. 

”Hepokorvenkallion metsä on pääosin hoidettua talousmetsää”, sanoo selvityksen tekijä, yleiskaavasuunnittelija, biologi (FT) Joel Jalkanen.

”Hynkänlammen metsäalue on sitälaajempi ja luonnontilaisempi. Kompensaatio tarkoittaisi metsän suojelua, jolloin se saisi kehittyä edelleen luonnontilaisemmaksi ja monimuotoisuus lisääntyisi.”  

Espoo haluaa suojella luontoarvoja kaupungin kasvaessa 

Espoo haluaa olla edelläkävijä kasvavan kaupungin ja monimuotoisen luonnon yhteensovittamisessa. Espoo-tarinan mukaan Espoon kaupunkikehitys on luonnon monimuotoisuudesta huolehtivaa, sitä elvyttävää ja lisäävää.  

Espoo kehittääkin ekologista kompensaatiota ensimmäisten joukossa Suomessa.Kaupunki tekee aktiivista tutkimusyhteistyötä maankäytön ekologisesta ja hiilikompensaatiosta. Valmisteilla on tiekartta luonnon monimuotoisuuden elpymiseksi ja kokonaisheikentymättömyyden saavuttamiseksi.  

 ”Ekologisen kompensaation periaatteet ja käytännöt ovat vasta muodostumassa. Tämä selvitys rakentaa niitä osaltaan. Se tarjoaa konkreettisen ratkaisun Hepokorvenkallion kaavoituksen myötä rakentamiselle menetettävän alueen hyvittämiseen”, sanoo kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalo.  

Kaupunginhallitus hyväksyi Hepokorvenkallion datakeskuksen asemakaavan 15.11.2021. Samalla se edellytti, että kaupunkisuunnittelukeskus selvittää mahdollisuuden rakentamiselle menetetyn alueen kompensoimiseen. Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee nyt valmistunutta selvitystä 27.4.2022. Sen jälkeen Hynkänlammenalueen mahdollista suojelua valmistelee ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus.  

Lähde: STT
Kuva: Espoon kaupunki

Vastaa