info@carnivalnews.net

HSY valmistelee biojätteen keräyksen laajentamista kaikkiin asuinkiinteistöihin

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen asukkaat ovat saamassa uusia vastuita mutta myös palveluja kierrättämisen tueksi. Biojäte on tärkeä raaka-aine niin kotimaisessa energiantuotannossa kuin ravinnepitoisen mullan valmistamisessa. Sen keräys laajenee kaikkiin toimialueen kiinteistöihin, vapaa-ajan kiinteistöt pois lukien.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY uudistaa jätehuoltomääräyksensä vastaamaan jätelainsäädäntöön vuonna 2021 tehtyjä muutoksia. Tavoitteena on vauhdittaa kierrättämistä ja kiertotaloutta lisäämällä asukkaille jätteiden lajittelumahdollisuuksia. Biojätteeseen kohdistuu suurin muutos: suunnitelmassa sen kerääminen laajenee 1–4 asunnon asuinkiinteistöihin.

– Jätteiden hyödyntäminen raaka-aineena säästää luonnonvaroja merkittävästi. Biojätteestä tuotamme biokaasua, joka on kotimaista, uusiutuvaa energiaa. Lisäksi biojätteestä valmistetun kompostimullan avulla saamme palautettua tärkeitä ravinteita maaperään. Tämä vähentää keinolannoitteiden tarvetta, jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo perustelee.

Jätteiden tehokas lajittelu kiinteistöllä tuo kustannussäästöjä asukkaalle

Tällä hetkellä HSY:n toimialueen pienkiinteistöillä kerätään pääsääntöisesti pelkkää sekajätettä. Kun biojäte saadaan pois sekajätteestä ja asukkaat lajittelevat pakkausjätteet myös erikseen, sekajäteastian tyhjennysvälin voi jatkossa pidentää jopa 16 viikkoon.

– Sekajäte on kiinteistöille kaikkein kallein jäte. Kun asukkaat lajittelevat aktiivisesti ja astioiden tyhjennysvälit mitoitetaan oikein, kokonaisratkaisu voi olla edullisempi kuin pelkän sekajäteastian pitäminen, Kouvo toteaa.

Muutos on myös se, että tulevaisuudessa kaikki käsin siirrettävät jäteastiat ovat HSY:n vuokra-astioita. Kiinteistön haltijan omistamat jäteastiat vaihdetaan HSY:ltä vuokrattaviin sitä mukaa kun vanhat astiat tulisi uusia.

Tavoitteena pienkiinteistölle mahdollisimman sopiva jätepalvelukokonaisuus

Uusissa jätehuoltomääräyksissä jäteastioiden tyhjennysväleihin tehdään muutoksia. Tarkoituksena on, että kiinteistön haltija voi kustannustehokkaasti ja joustavasti tilata kiinteistölleen sopivan kokoiset astiat ja tyhjennysvälit.

Biojätettä varten HSY:ltä voi tilata vuokra-astian: perinteisen tai tuulettuvan keräysastian tai kompostorin. Tämä uudentyyppinen kompostori voidaan tarvittaessa tyhjentää biojäteautoon, jos kaikelle kompostille ei ole käyttöä omalla pihalla. Vaihtoehtoisesti naapurit voivat tilata yhteisen keräysastian biojätteelle kuten muillekin jätteille.

Biojätettä voi myös kompostoida omassa, elintarvikejätteille suunnitellussa kompostorissa kiinteistöllä, jolloin astiaa ei tarvitse tilata HSY:ltä. Uusi jätelaki edellyttää kuitenkin, että kiinteistö tekee HSY:lle kompostointi-ilmoituksen tässä tapauksessa.

– Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja tarjoamme myös asukkaille mahdollisuuden kokeiluun. Omakotiasujat testaavat parhaillaan tuulettuvan biojäteastian toimivuutta ja keräämme siitä kokemuksia. Vuokrakompostorin testaus alkaa nyt toukokuussa. Vuokrakompostori on kokemattomalle hyvä tapa harjoitella kompostointia ja testata, onko se itselle paras tapa biojätteen lajitteluun. Olemme luoneet erilaisia palveluvaihtoehtoja asukkaille, Kouvo kertoo.

Uudistuksessa HSY myös täsmentää aikaisempia jätehuoltomääräyksiä jo saatujen kokemusten perusteella.

HSY kerää mielipiteitä uusista jätehuoltomääräyksistä

HSY:n hallitus päätti kokouksessaan 29.4.2022 laittaa ehdotuksen uusiksi jätehuoltomääräyksiksi lausuntakierrokselle. Omistajakaupunkien ja muiden yhteistyötahojen lausuntojen lisäksi kuka tahansa HSY:n toimialueella voi antaa mielipiteensä uudistuksesta. Ehdotus uusiksi jätehuoltomääräyksiksi löytyy sivulta www.hsy.fi/jatehuoltomaaraykset.

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset ehdotetaan tulevan voimaan 1.10.2022 alkaen. Biojätettä koskeva erilliskeräysvelvoite tulisi ehdotuksen mukaan voimaan Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella 1.7.2023, Vantaalla 1.1.2024 ja Helsingissä 1.7.2024.

Lähteet: HSY & STT

Trackbacks & Pings

  • Saaristosta kerättiin 45 tuhatta kiloa romua ja jätettä - EKOtop :

    […] Romu ei varmaan ole maailmasta loppunut, jätteen tuojia vaan oli vähemmän, Niemi […]

    2 vuotta ago
  • Kompostointi on vaihtoehto biojätteen erilliskeräykselle - EKOtop :

    […] Biojätteen erilliskeräys laajenee HSY:n uusien jätehuoltomääräysten myötä pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen pienkiinteistöihin. HSY tiedottaa 1–4 asunnon kiinteistöjen asukkaita koteihin jaettavalla asiakaskirjeellä hyvissä ajoin ennen erilliskeräyksen porrastetun velvoitteen alkamista vuosina 2023–24. Aiemmin biojätelajittelu on koskenut kaikkia vähintään viiden asunnon kiinteistöjä. […]

    2 vuotta ago

Vastaa