info@carnivalnews.net

Lähes puolet suomalaisista kuluttajista haluaisi tehdä kestävämpiä valintoja ostaessaan ruokaa

Nestlé Nordicin tuore tutkimus on selvittänyt tarkemmin pohjoismaisten kuluttajien näkemyksiä kestävistä ruokavalinnoista. Tulokset osoittavat, että merkittävimmät esteet niiden tekemiseen ovat hinta ja tiedonpuute.

Voivatko päivittäiset ruokavalintamme edistää kestävää kehitystä? Mikä estää meitä tekemästä kestäviä valintoja, ja mitä olemme valmiita muuttamaan vuonna 2022 syödäksemme kestävämmin? Tämän selvittääkseen Nestlé Nordic teki äskettäin kyselyn, jossa mitattiin suomalaisten, ruotsalaisten, norjalaisten ja tanskalaisten kuluttajien mielipiteitä kestävistä ruokaostoksista.

Tutkimus osoittaa, että kaksi viidestä (40%) pohjoismaisesta kuluttajasta uskoo jo nyt tekevänsä kestäviä valintoja, ja lähes puolet (45%) on sitä mieltä, että heidän valintansa voivat edistää kestävää kehitystä. Tästä huolimatta yli puolet pohjoismaisista vastaajista (52%) ilmoittaa haluavansa tehdä kestävämpiä valintoja ostaessaan ruokaa. Ruokaa ostettaessa on siis paljon tilaa kestävämmille päätöksille.

– Suomalaisista kuluttajista 39% uskoo jo nyt tekevänsä kestäviä ruokavalintoja, ja 46% haluaisi edelleen tehdä kestävämpiä valintoja. Tutkimuksesta näemme, että moni kuluttaja haluaa vaikuttaa valinnoillaan. Hienoa on, että voimme yhdessä olla viemässä kehitystä oikeaan suuntaan, sanoo Ulla Luhtasela, Nestlén pohjoismainen vastuullisuuspäällikkö.

Mutta miten kuluttaja tunnistaa ruokakaupassa kestävästi tuotetun tuotteen? Mielipiteet vaihtelevat hieman maittain, mutta pohjoismaisten kuluttajien mielestä tärkeimmät tekijät voidaan tiivistää seuraavasti:

• tuotteen alkuperä (54 %)

• mahdollinen sertifikaatti (44 %)

• tuotantotapa (37 %)

Toinen tuotteen kestävyyttä määrittävä tekijä on tuotepakkaukset, joilla on tanskalaisille ja norjalaisille kuluttajille suurempi merkitys (molemmissa 33%) kuin suomalaisille (24%) ja ruotsalaisille (19%). Kolmasosa pohjoismaisista kuluttajista sanoo, että vuonna 2022 he kiinnittävät enemmän huomioon pakkaukseen tehdäkseen kestävämpiä ruokavalintoja.

Moni kuluttaja haluaa tehdä kestävämpiä ruokavalintoja, mutta kohtaavat tässä esteitä. Yksi viidestä pohjoismaisesta kuluttajasta ilmoittaa, että syinä ovat muun muassa epäselvät pakkaustekstit ja ainesosaluettelot. Suurin este kestävien ruokavalintojen tekemiseksi kaikissa pohjoismaissa on kuitenkin hinta. Jopa 41% vastaajista kokee, että kestävien valintojen tekeminen on liian kallista.

– Kestävän ruoan markkinat ja tarjonta ovat lisääntyneet merkittävästi. Kestävän ruoan ja halvan ruoan välillä ei kuitenkaan tarvitse valita, sillä nykyään on olemassa monia hyviä vaihtoehtoja eri hintaisina. Nestlé kehittää jatkuvasti kestävästi tuotettuja tuotteita eri hintaluokissa. Suomalaisista kuluttajista 29% kertoi valintojen esteeksi tiedonpuutteen. Tähän voimme kaikki ruoanvalmistajat vaikuttaa selkeillä merkinnöillä ja viesteillä. Tarvitsemme yhtenäiset, harmonisoidut merkinnät viherpesun ehkäisemiseksi, Ulla Luhtasela sanoo.

Nestlé kysyi myös kysyi mitä suomalaiset kuluttajat ovat valmiita tekemään syödäkseen kestävämmin vuonna 2022. 

Suomalaiset kuluttajat aikovat

• suunnitella ateriansa ruokahävikin vähentämiseksi (57 %) 

• syödä enemmän paikallisesti tuotettua ruokaa (45%) 

• syödä enemmän kasvipohjaisia tuotteita (32 %)

• syödä ruokaa, joka on pakattu kestävästi (23 %)

• syödä vähemmän lihaa (23 %)

Suomalaistet kuluttajat erosivat hieman vastauksissaan pohjoismaisista kuluttajista ryhmänä, sillä pohjoismaisille kuluttajille tärkein asia oli paikallisesti tuotetun ruoan suosiminen. Lisäksi lihan käytön vähentämisen sijaan pohjoismaiset kuluttajat suosivat luomutuotteiden käytön lisäämistä (23%). 

– On helppo ajatella, että paikallisesti tuotettu on kestävin vaihtoehto, mutta se ei täysin pidä paikkaansa. Paikallisuus on vain yksi osa arvoketjua. Tarkasteltaessa koko arvoketjua pellolta pöytään ja minkälaisia vastuullisuussitoumuksia yritys on antanut, saadaan parempi kokonaiskuva tuotteen kestävyydestä. On positiivista, että elintarviketeollisuus panostaa kestäviin vaihtoehtoihin tavoitteenaan muuttaa globaalia elintarvikejärjestelmää kestävämmäksi, Ulla Luhtasela sanoo.

Nestlé esitteli äskettäin yksityiskohtaisen NetZero-tiekarttansa ilmastotavoitteidensa saavuttamiseksi. Yhtiö on päättänyt puolittaa päästönsä vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa nettonolla-päästöt vuoteen 2050 mennessä. Tämä kattaa kaikki kolme scopea. Tiekartan toimenpiteitä ovat investoinnit uudistavaan maatalouteen, siirtyminen 100-prosenttisesti uusiutuvaan sähköön vuoteen 2025 mennessä sekä tuotevalikoiman muuttaminen entistä ilmastoystävällisemmäksi.

Nestléllä on Pohjoismaissa useita hankkeita ilmastotavoitteidensa saavuttamiseksi. Yksi esimerkki on yhteistyö Baltic Sea Action Groupin kanssa Nestlén suomalaisten raaka-ainetoimittajien kouluttamisessa uudistavan viljelyn käytäntöihin. Samaan aikaan jätteitä ja tehtaiden päästöjä vähennettään jatkuvasti, ja luodaan kuluttajille mahdollisuuksia siirtyä kasvipitoisempaan ruokavalioon. Lisäksi tavoitteena on, että kaikki Nestlén pakkaukset ovat kierrätettäviä tai uudelleenkäytettäviä vuoteen 2025 mennessä.

Kyselystä:

Kyselyn suoritti Kantar Sifo Nestlén toimesta. Se perustuu 4313 pohjoismaiseen haastatteluun, joissa oli edustava otos 18-79-vuotiaasta yleisöstä. Suomessa tehtiin 1 115 haastattelua. Tiedonkeruu suoritettiin Kantarin satunnaisesti rekrytoiduissa verkkopaneeleissa kussakin Pohjoismaassa 15.-24.11.2021 välisenä aikana.

Viihdeuutisia

Oletko miettinyt. mitä katsoisit seuraavaksi televisiosta, tai nimenomaan suoratoistolta? Nettiruutu.fi on palvelu, joka kertoo suoratoiston tulevista ohjelmista, sekä tarjoilee tasaisesti arvosteluja eri sarjoista. Tervetuloa tutustumaa, ehkä sinäkin löydät oman uuden suosikkisarjan sivuston avulla.

Vastaa