info@carnivalnews.net

Muovipakkausten kierrätysaste kasvoi viime vuonna maltillisesti

Vuonna 2021 pantittomia muovipakkauksia saatettiin markkinoille yhteensä 127 800 tonnia. Niistä kerättiin kierrätykseen kaiken kaikkiaan 52 989 tonnia. Muovipakkausten keräysaste markkinoille saatetusta kokonaismäärästä oli siis 41,44 prosenttia. Keräysaste kasvoi vuoteen 2020 verrattuna 4,60 prosenttiyksikköä. Keräysasteen kasvu oli budjetoitua hitaampaa. 

Uuden laskentatavan mukainen kierrätysaste pantittomille muovipakkauksille oli vuonna 2021 yhteensä 23,70 prosenttia. Uuden laskentatavan mukaan uusiksi raaka-aineiksi kierrätettyjen muovipakkausten osuus lasketaan markkinoille saatetusta määrästä. Kasvua edellisvuoteen nähden tuli 3,83 prosenttiyksikköä.

Uusin keinoin kohti 50 prosentin minimikierrätysastetta 

Vuonna 2025 muovipakkausten minimikierrätysasteeksi on määritelty 50 prosenttia. Tavoite on Suomen Uusiomuovin mukaan haasteellinen.  

– Kierrätysastetavoite on mahdoton ilman kierrätysmäärän kasvua. Tuon tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaankin merkittävää kasvua keräysasteeseen sekä uusia menetelmiä kasvattaa kierrätystä, kertoo Suomen Uusiomuovin toimitusjohtaja Mika Surakka

Keräysmäärän kasvuun tuovat helpotusta lakimuutokset 1.7.2023 alkaen. Niiden mukaan muoville täytyy olla vähintään 1000 ekopistettä ja pakkausten kiinteistökohtainen erilliskeräys tulee lakisääteiseksi vähintään 5 asunnon kiinteistöissä. 

Toinen merkittävä tekijä on lajittelulaatu. 

– Muovipakkausten erilliskeräyksen seassa on lähes neljännes sinne kuulumatonta materiaalia. Näistä epäpuhtauksista aiheutuu merkittävä lisäkustannus tuottajayhteisölle ja se hankaloittaa kierrätystä. Toivomme kuluttajien noudattavan lajitteluohjeita, sanoo Surakka. 

Jatkossa myös muut pakkausmateriaalit muovin lisäksi ovat Suomen Uusiomuoville yhtä tärkeitä. Yhtiökokouksensa päätöksen mukaisesti Suomen Uusiomuovi jatkaa tulevaisuudessa itsenäisenä tuottajavastuuyhtiönä, joka kattaa kaikki pakkausmateriaalit. Muutoksen perusteella Suomen Uusiomuovi on jättänyt monimateriaali-tuottajayhteisöhakemuksen Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Lähde: Suomen Uusiomuovi

Vastaa