info@carnivalnews.net

Rakennus- ja metsänhoitoalan materiaalien kierrätys kannattaa

Kiertotalous etenee ja kasvaa nopeasti.  Yksi alan toimijoista on pääkaupunkiseudulla toimiva Circulation Oy, joka vastaanottaa purkubetonia, purkupuuta sekä rakennussekajätettä. 

Materiaalit käsitellään Vantaan Viinikkalan laitoksella, josta ne myydään eteenpäin hyötykäyttökohteisiin kierrätysmateriaalina.Materiaalien kierrätys vähentää hiilidioksidipäästöjä, ja esimerkiksi betonijätteen toimittaminen kierrätykseen on halvempaa kuin kaatopaikalle vieminen.

Kierrätysbetoni on edullinen hiilinielu

Betonimurskeella korvataan luonnonkiviaineksen käyttöä maanrakentamisessa. Murskeen karbonoituminen sitoo betoniin hiilidioksidia, eli uudelleen käytetty kierrätysbetonimurske toimii hiilinieluna.

Myös muut rakennusjätteet ja purkupuu

Circulation ottaa vastaan myös muuta rakennusjätettä ja purkupuuta, jotka toimitetaan edelleen hyötykäyttöön ja biopolttoaineeksi energiayhtiöille.

Teksti: Jari Peltoranta

Vastaa