info@carnivalnews.net

Sijoittaminen ilmastoteknologiaan hurjassa kasvussa – raha ei kuitenkaan ohjaudu vaikuttavimpiin ratkaisuihin

Investoinnit ilmastoteknologiaan kasvavat nopeasti. PwC:n tuore tutkimus osoittaa, että sijoituksia kannattaisi esimerkiksi kannustimien avulla ohjata vaikuttavuuteen. Ilmastoteknologiaan investoidaan kaikkein eniten Yhdysvalloissa, mutta myös Eurooppa ja Kiina ovat keskeisiä markkinapaikkoja.

Pääomasijoitukset ilmastoteknologiaan ovat kasvaneet globaalisti nopeasti vajaan kahden vuoden aikana. Tilanne selviää PwC State of Climate Tech 2021 -tutkimuksesta. Pelkästään puolen vuoden aikana tammikuusta kesäkuun loppuun 2021 sijoituksia tehtiin globaalisti yli 60 miljardin dollarin arvosta. Summa kasvoi yli 200 prosenttia edelliseen vuoden puolikkaaseen verrattuna.

Tämä tarkoittaa, että 14 senttiä jokaisesta pääomasijoitusdollarista kohdistui ilmastoteknologiaan.

– Hiilineutraalisuustavoitteet vaikuttavat kaikkiin toimialoihin. Markkinoilla etsitään kuumeisesti yrityksiä, joiden ratkaisuilla pystytään toteuttamaan merkittäviä päästövähennyksiä, huomauttaa PwC Suomen ESG-neuvontapalveluista vastaava Jussi Nokkala.

Vaikuttavimmat eivät kerää eniten sijoituksia

Paitsi rahamäärä, myös sijoittajien lukumäärä on kasvussa. Vuoden 2021 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana ilmastoteknologiaan sijoittavia oli noin 1 600, kun vuotta aiemmin samana ajankohtana heitä oli alle 900. Mukana PwC:n selvityksessä ovat pääomasijoitukset uusiin yrityksiin, jotka ovat keränneet rahoitusta vähintään miljoona dollaria.

Tutkimuksessa selvisi kuitenkin, että ilmastoteknologiainvestoinnit eivät kohdistu teknologioihin, jotka ovat vaikutuksiltaan kaikkein merkittävimmät ilmastokriisin ratkaisemisessa. Tutkimusta varten analysoitiin 15 teknologiaratkaisua ja selvitettiin niistä viisi parasta, joiden avulla on mahdollista vähentää päästöjä vuoteen 2050 mennessä kaikkein eniten. Nämä teknologiat ovat aurinkovoima, tuulivoima, ruokajätetekniikka, vihreän vedyn tuotanto sekä vaihtoehtoisten ruokavalioiden innovaatiot. Näiden avulla on mahdollista saada kuriin yli 80 prosenttia päästöistä.

Kuitenkin vain neljännes ilmastoteknologiasijoituksista kohdistui näihin viiteen teknologiaan. Suurin osa, noin kaksi kolmasosaa, ilmastoteknologiasijoituksista suuntautui liikenneratkaisuihin, kuten liikenteen sähköistämiseen. Havainto sijoitusten kohdentumisesta vähemmän vaikuttaviin kohteisiin on huolestuttava, sillä maailmanlaajuisesti on vain 10 vuotta aikaa puolittaa globaalit ilmastopäästöt ja sen jälkeen saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. Esimerkiksi Eurooppa ja USA tavoittelevat hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä.

Uudenlaisia kannustimia tarvitaan

Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan uusia innovaatioita. PwC:n Global Climate Leader Emma Cox pitää hyvänä uutisena, että ilmastoteknologiasijoittaminen kasvaa. Sijoitukset tulisi kuitenkin kanavoida nykyistä paremmin ja kannustaa sijoittamista kaikkein vaikuttavimpaan teknologiaan. Tuolloin vauhditettaisiin ilmastotavoitteisiin pääsyä, mutta voittajia saattaisivat olla myös sijoittajat parempine tuottoineen.
Ilmastoteknologiainvestointeja johtaa Yhdysvallat lähes 65 prosentilla pääomasijoituksista (56,5 miljardia dollaria vuoden 2020 toiselta vuosipuoliskolta vuoden 2021 ensimmäiselle vuosipuoliskolle). Euroopassa vastaava luku on 18,3 miljardia euroa, ja Kiinan arvioitu luku on 9 miljardia dollaria.

– Climate Tech on yksi kuumimpia alueita venture capital -alalla sekä Suomessa että maailmalla. Se on kasvava alue myös yrityskauppojen puolella, toteaa PwC Suomen partneri, Markets Leader Hannu Suonio.

Startupeihin tarvitaan lisää rahaa

Ilmastoteknologialla tarkoitetaan kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseen keskittyvää teknologiaa.
Vuosina 2013–2018 investoinnit alaan kasvoivat nopeasti mutta tasoittuivat tuon jälkeen parin vuoden ajaksi makrotaloustrendien ja koronapandemian takia. Vuoden 2021 aikana ilmastoteknologiasijoittaminen elpyi ja voimistui nopeasti. Syitä tähän ovat olleet muun muassa vastuullisuuden ja kestävyyden (ESG) säädökset ja standardit. Lisäksi lukuisilla yrityksillä on omat hiilineutraaliuden tavoitteet.

PwC:n tutkimuksessa selvisi, että vaikka ilmastoteknologiasijoitusten määrä on kasvanut, esimerkiksi varhaisen vaiheen riskipääomasijoitusten määrä on junnannut paikallaan. Tarve rahoittaa nykyistä enemmän startup-yrityksiä korostuu.

– Suomessa on aktiivinen startup-kenttä ja pitkä kokemus ympäristöteknologiassa. Suomi voikin olla tulevaisuuden ilmastoyksisarvisten luvattu maa, Jussi Nokkala kommentoi.

Tutkimuksen sijoitusanalyysi perustuu PwC:n Climate Tech Investment -indeksiin, yhtiön omaan ja jatkuvasti päivittyvään tietokantaan. Analyysissä keskitytään yksityisiin markkinoihin ja valtion rahoitukseen ilmastoteknologian startup-yrityksiin.

Vastaa