info@carnivalnews.net

Jätepuusta voidaan valmistaa vähäpäästöistä polttoainetta

LUT-yliopistossa on löydetty uusi, kilpailukykyinen tapa tuottaa polttoainetta vähäpäästöisesti. Raaka-aineena käytetään metsäteollisuuden sivutuotteita tai energiapuuta, joista tuotetaan etikkahappoa. Power-to-X-teknologialla siitä saadaan yhdessä vedyn kanssa etanolia hiilineutraalin liikenteen tarpeisiin. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Münchenin teknillisen yliopiston kanssa. 

”Perinteinen prosessi voi tuottaa noin 200–300 litraa bioetanolia tonnia kuivaa puuta kohden, kun taas lisävedyllä tehostettu prosessi voi tuottaa sitä jopa 1 500 litraa. Etanolia voidaan sekoittaa polttoaineeseen ja metanolia puolestaan käyttää kemianteollisuuden raaka-aineena esimerkiksi hartsien valmistuksessa”, LUT-yliopiston apulaisprofessori Kristian Melin kertoo. 

LUTin Lahden kampuksella työskentelee neljä biotalouden professoria, ja Melin on heistä yksi. Heidän tutkimustaan rahoittaa Marjatta ja Eino Kollin Säätiö. 

“Suomen uusi biotalousstrategia ajaa eteenpäin samoja tavoitteita, jotka meillä säätiössä ja LUT-yliopistolla koetaan tärkeiksi. Tämä antaa vahvaa uskoa siihen, että yhteistyömme on oikealla polulla. Biotaloustutkimus on keskiössä, kun haluamme tunnistaa uusia potentiaalisia ratkaisuja metsäsektorilla”, Kollin säätiön asiamies Esko Kolli sanoo.  

Metsä360-palkinnon ehdokkaiden etsintä on alkanut 

Osa LUT-yliopiston ja Kollin säätiön laajamittaista yhteistyötä on myös Metsä360-tunnustuspalkinto, joka jaetaan ensi marraskuussa kolmatta kertaa. Uusien palkintoehdokkaiden etsintä on nyt käynnissä. Palkinnon arvo on 30 000 euroa.

Metsä360-palkinto jaetaan innovaatiolle, ratkaisulle tai teolle, joka kasvattaa metsiemme jalostusarvoa. Aiempina vuosina palkinnon ovat voittaneet Suomen ladun Nuku yö ulkona -kampanja sekä Stora Enson puupohjainen hiili Lignode®. 

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen haastavat tulevaisuudessa varsinkin metsätaloutta. Mitä paremmin pystymme kasvattamaan metsän jalostusarvoa, sitä varmemmin metsät säilyttävät vahvan asemansa hyvinvointimme peruspilarina”, arvioi LUT-yliopiston dekaani ja palkinnon asiantuntijaryhmän jäsen Riina Salmimies.  

Kollin ja Salmimiehen lisäksi asiantuntijaryhmässä työskentelevät LAB-ammattikorkeakoulun puutekniikan lehtori Esa Mikkonen sekä LUT-yliopiston energiatehokkuuden professori Jero Ahola, erotustekniikan professori Mari Kallioinen-Mänttäri ja kehittämispäällikkö Päivi Saikko

Myös nuorten kilpailu on käynnissä 

Metsä360-kilpailu on nuorille suunnattu videokilpailu, jossa nuoria kannustetaan tuomaan esiin metsän arvoa. Kilpailuun voivat osallistua lukiolaiset, 2. asteen metsäoppilaitosten opiskelijat ja Suomen partiolaiset 30.9.2022 saakka. Parhaaksi valittu video voittaa 3 000 euroa, toiseksi arvioitu 2 000 euroa ja kolmanneksi arvioitu 1 000 euroa.

LUT-yliopisto vauhdittaa biojalostusta Lahdessa

  • LUTin tutkijat pyrkivät löytämään korvaavia ratkaisuja öljypohjaisille tuotteille ja kehittämään nykyistä kestävämpiä teollisuuden valmistusprosesseja.
  • Yksi keskeisimmistä tutkimuskohteista on metsien ja peltojen biomassa, jonka käyttöä halutaan tehostaa ja jalostusastetta nostaa.
  • Nykyaikaisilla erotusprosesseilla on mahdollisuus erottaa arvokkaita raaka-aineita nykyisin jätteenä pidettävistä sivuvirroista.
  • Lahden kampuksella biojalostusta tutkivat Kollin säätiön rahoittamina apulaisprofessorit Kristian Melin ja Rama Layek sekä professorit Mari Kallioinen-Mänttäri ja Tuomo Sainio tutkimusryhmineen.
  • Biotaloudessa hyödynnetään kestävästi luonnosta saatavia uusiutuvia materiaaleja sekä kehitetään ja otetaan käyttöön niihin liittyviä innovaatioita ja teknologioita. Suomessa myös luontomatkailu on osa biotaloutta.

Lähde: LUT-yliopisto ja biotalous.fi

Trackbacks & Pings

  • Biotalous: Uusiutuvan luonnonvarojen hyödyntämisen tulevaisuus ja haasteet - Ekotop :

    […] Biotalous on talouden muoto, jossa hyödynnetään uusiutuvia luonnonvaroja ja biologista materiaalia kestävällä tavalla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi metsien, viljelykasvien ja merien hyödyntämistä ravinnon, energian, materiaalien ja kemikaalien tuotannossa. Biotaloudessa pyritään korvaamaan fossiilisia raaka-aineita uusiutuvilla ja vähähiilisillä vaihtoehdoilla, edistämään kiertotaloutta ja suojelemaan luonnon monimuotoisuutta. […]

    11 kuukautta ago

Vastaa