info@carnivalnews.net

Miten digitaalisuus on lisännyt tietoisuutta ympäristöasioissa

Digitaalisuus on lisännyt tietoisuutta ympäristöasioissa useilla tavoilla. Ensinnäkin, ympäristöystävällisten tuotteiden ja palveluiden löytäminen on helpompaa kuin koskaan ennen, sillä internetin avulla voi vertailla eri vaihtoehtoja ja lukea muiden asiakkaiden kokemuksia. Digitaaliset alustat, kuten sosiaalinen media, ovat myös tehokkaita välineitä ympäristöasioiden esillä pitämisessä ja kampanjointiin. Esimerkiksi #FridaysForFuture-kampanja, jonka avulla Greta Thunberg on saanut aikaan laajaa huomiota ilmastonmuutoksen torjunnalle. 80-luvulla ja 90-luvulla Nokian huippuvuosina tuntui, että Suomi oli aivan kärjessä kaikessa digitaalisuudessa. Nyt 2023 tuntuu, että olemme ainakin naapureitamme takamatkalla, mutta Keski-Eurooppaa edellä, laajakaistat ovat lähes joka kodissa ja valokuitua rakennetaan ympäri Suomea.

Digitaalisuus on myös vähentänyt tarvetta tulostaa papereita ja lähettää postia, sillä useimmat tiedostot voidaan nykyään jakaa sähköisesti. Lisäksi digitaalinen teknologia mahdollistaa energiatehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja monilla aloilla. Esimerkiksi älykkäät energiaratkaisut, kuten älykkäät mittarit ja älykkäät sähköverkot, voivat auttaa vähentämään energiankulutusta ja vähentämään hiilidioksidipäästöjä.

Suomi ja tulevaisuus Euroopassa

Ensi vuonna on jälleen Eurovaalien aika. Vaikka nyt maalis-huhtikuussa pääpaino on omassa eduskuntavaalissa ja sen ratkaisuissa ja äänestyksissä, on monien ajatukset jo ensi vuodessa. Millaiset edustajat Suomi valitsee tuleville vuosille EU:n ja millainen on tulevaisuuden Suomi Euroopassa?

Älykkäät energiaratkaisut

Älykkäät energiaratkaisut ovat energiateknologian alueella tapahtuneen kehityksen tulosta. Ne perustuvat älykkäisiin teknologioihin ja ratkaisuihin, joilla voidaan tuottaa, siirtää ja käyttää energiaa tehokkaammin ja kestävämmin.

Esimerkkejä älykkäistä energiaratkaisuista ovat esimerkiksi aurinko- ja tuulivoimalat, älykkäät sähköverkot (smart grids), energian varastointiratkaisut sekä älykkäät kulutustottumukset, kuten älykäs kotiautomaatio ja sähköautojen latausjärjestelmät. Nämä ratkaisut perustuvat monipuoliseen dataan, analytiikkaan ja reaaliaikaiseen kommunikaatioon, jolloin energian kulutusta voidaan optimoida ja hallita paremmin.

Älykkäät energiaratkaisut mahdollistavat energiankulutuksen vähentämisen, uusiutuvan energian käytön lisäämisen, päästöjen vähentämisen ja energiatehokkuuden parantamisen. Ne ovat keskeisiä keinoja ilmastonmuutoksen torjunnassa ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Greta Thunberg

Greta Thunberg on ruotsalainen ilmastoaktivisti, joka syntyi 3. tammikuuta 2003. Hän aloitti ilmastoaktivismin yksin istumalla Ruotsin parlamenttitalon ulkopuolella vuonna 2018 vaatien poliitikoilta toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Hän on sittemmin tullut tunnetuksi ympäri maailman nuorten ilmastolakkoliikkeen johtohahmona ja puhunut YK:n ilmastokokouksessa sekä monissa muissa kansainvälisissä tilaisuuksissa. Greta on myös saanut monia tunnustuksia ja palkintoja, kuten Time-lehden vuoden henkilö -tittelin vuonna 2019.

Yhteenvetona voidaan todeta, että digitaalisuus on lisännyt tietoisuutta ympäristöasioissa ja mahdollistanut uusia ympäristöystävällisiä ratkaisuja monilla aloilla.

Trackbacks & Pings

  • Biotalouden vaikutus ympäristöön ja kestävän kehityksen edistäminen - Ekotop :

    […] Digitalisaatiolla on tärkeä rooli biotalouden kehittämisessä. Digitaaliset ratkaisut voivat tehostaa esimerkiksi maatalouden ja metsänhoidon toimintoja, parantaa resurssitehokkuutta ja optimoida tuotantoprosesseja. Lisäksi digitalisaatio voi tuoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi älykkäiden bioenergiaratkaisujen ja biopohjaisten palveluiden alalla. […]

    9 kuukautta ago

Vastaa