info@carnivalnews.net

Ekologinen ja suomalainen energiavaihtoehto

Kotimaan energia, suomalainen ja ekologinen energiavaihtoehto on esimerkiksi maalämpö. Maalämpö on uusiutuva ja ympäristöystävällinen energiamuoto, joka hyödyntää maaperän ja kallioperän lämpöä lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Maalämpö on myös erittäin energiatehokas ja sen käyttö vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä. Suomessa maalämpöjärjestelmien suosio on kasvanut viime vuosina ja niiden asennus on kannattava investointi, sillä maalämmön käyttö vähentää merkittävästi lämmityskustannuksia pitkällä aikavälillä. Lisäksi maalämpöjärjestelmän asentaminen kotiin tai muuhun kiinteistöön voi olla myös verovähennyskelpoinen.

Suomessa on panostettu viime vuosina entistä enemmän uusiutuvien energialähteiden käyttöön ja ilmastonmuutoksen hillintään. Tämä näkyy myös kotitalouksien energiavalinnoissa, kun yhä useampi haluaa käyttää ympäristöystävällistä ja suomalaista energiavaihtoehtoa.

Yksi tällainen vaihtoehto on biokaasu, joka on uusiutuva polttoaine ja voidaan tuottaa esimerkiksi biojätteestä, lietteestä ja kasviperäisestä materiaalista. Suomessa biokaasun tuotanto on vielä verrattain vähäistä, mutta sen suosio on kasvussa ja useat kaupungit ovatkin ottaneet tavoitteekseen lisätä biokaasun käyttöä julkisessa liikenteessä ja kaupunkien energiantuotannossa.

Lisäksi suomalainen vesivoima on jo pitkään ollut tärkeä energiantuotannon lähde maassamme. Vesivoiman hyödyntäminen on puhdasta ja ympäristöystävällistä, ja sen tuotanto ei aiheuta päästöjä tai jätettä. Suomessa onkin hyödynnetty vesivoimaa jo yli sadan vuoden ajan, ja se edelleen merkittävässä roolissa kotitalouksien ja teollisuuden energiantuotannossa.

Myös aurinkoenergian suosio on kasvussa Suomessa, vaikka aurinkoisia tunteja vuodessa onkin vähemmän kuin monessa muussa maassa. Aurinkopaneelien hinnat ovat laskeneet viime vuosina, ja moni kotitalous onkin ottanut käyttöön aurinkopaneeleita sähköntuotannon lisäämiseksi.

Kaikki nämä ympäristöystävälliset energialähteet ovat hyviä vaihtoehtoja perinteisille fossiilisille polttoaineille, ja niiden käyttöön kannattaa panostaa tulevaisuudessa entistä enemmän.

Suomalainen vesivoima

Suomi on maa, joka on erityisen rikas vesivoimavarannoistaan. Suomen vesivoima on uusiutuvaa energiaa, joka tuotetaan voimalaitoksissa virtaavista joista ja koskista. Vesivoima on tärkeä osa Suomen energiantuotantoa, sillä se tuottaa noin viidenneksen kaikesta Suomen sähköstä. Vesivoima on myös ympäristöystävällinen ja päästötön energianlähde, joka ei tuota hiilidioksidipäästöjä tai muita ilmansaasteita. Suomessa on noin 200 vesivoimalaa, jotka tuottavat yhteensä noin 15 terawattituntia sähköä vuodessa. Suomalainen vesivoima onkin tärkeä osa Suomen energiaomavaraisuutta ja pyrkimystä kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Suomalainen tuulivoima

Suomalainen tuulivoima on yksi tärkeimmistä uusiutuvan energian muodoista Suomessa. Suomen tuulivoimakapasiteetti on kasvanut nopeasti viime vuosina, ja vuoden 2021 lopussa Suomessa oli yhteensä 736 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti oli noin 2,2 gigawattia. Suomen tuulivoimatuotanto kasvoi vuonna 2020 noin 13 prosenttia edellisvuodesta ja tuotannon osuus koko Suomen sähkönkulutuksesta oli noin 9 prosenttia.

Suomen tuulivoiman kasvulle on suotuisat olosuhteet, sillä maan pohjoisosissa on paljon hyviä tuulivoimapotentiaaleja. Suomessa on myös laajat merialueet, joilla on mahdollista rakentaa merituulivoimaloita. Suomalainen tuulivoimateknologia on myös kehittynyt nopeasti, ja Suomessa valmistetaan esimerkiksi tuulivoimaloiden siipiä ja muita komponentteja.

Suomalainen tuulivoima on ekologinen ja kestävä energiamuoto, joka vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä ja edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa. Tuulivoiman avulla Suomi voi myös vähentää riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista ja parantaa energiaturvallisuuttaan.

Vastaa