info@carnivalnews.net

Vetyteknologiasta vastaus tulevaisuuden energiahaasteisiin

Vihreässä energiasiirtymässä vetyteknologian kehittäminen on avainasemassa. Investointien perustaksi tarvitaan kuitenkin tiedepohjaista osaamista. Vetyteknologian kehittäminen on yksi Suomen Akatemian Suurnopeuksiset sähkömekaaniset energianmuunnosjärjestelmät -huippuyksikön tutkimuksen keskeisistä sovelluskohteista.

Maailman sähköistyminen näkyy niin liikenteessä kuin teollisissa prosesseissa ja kokonaisissa energiajärjestelmissäkin. Myös vihreässä energiasiirtymässä kestävien ja kompaktien sähkökoneiden ja mekaanisen voimansiirron kehittäminen ovat avainasemassa.

Suurnopeuksiset sähkömekaaniset energianmuunnosjärjestelmät -huippuyksikössä luodaan menetelmiä sähköisen energiankäytön edistämiseksi osana vihreää siirtymää. Monimutkaisten energiamuunnosjärjestelmien suunnitteluun tarvitaan raskaita matematiikkaan ja fysiikkaan perustuvia laskennallisia mallinnustyökaluja sekä näiden työkalujen kehittämis- ja käyttöosaajia.

”Vetyteknologialla on keskeinen rooli vihreän energian siirtymässä, ja tulevaisuuden akuutit kysymykset koskevat vedyn varastointia, jakelua ja käyttöä”, huippuyksikön johtaja, professori Anouar Belahcen kiteyttää.

Vetyteknologian järjestelmien kehittämiseksi tarvitaan muun muassa suurnopeusteknologian sovelluksia ja energianmuuntimia sekä sähkömoottoreita.

”Yritykset tekevät vihreää siirtymää edistäviä investointeja, ja me luomme tiedepohjaista osaamista investointien perustaksi. Hyvin rakennetut suunnittelutyökalut mahdollistavat innovatiivisia teknologisia ratkaisuja, jotka edelleen edistävät investointeja sähköliikenteeseen ja energiasektoriin”, Belahcen kuvailee.

Lähteet: STT / Suomen Akatemia

Trackbacks & Pings

  • Vetyvoimaa Suomeen - Plug Power Inc - Ekotop :

    […] Suomi: Tämän laitoksen odotetaan tuottavan 85 TPD nestemäistä vihreää vetyä ja jopa 700 kt vihreää ammoniakkia vuodessa käyttäen 1 GW:n elektrolyysereitä. Nestemäistä […]

    1 vuosi ago

Vastaa