info@carnivalnews.net

Yli puolet suomalaisista valitsisi uudeksi autokseen hybridin tai täyssähköauton

Kansalaiskysely osoittaa kuluttajien keskuudessa selkeän trendin: yli puolet (55 %) suomalaisista valitsisi uudeksi autokseen hybridin tai täyssähköauton. Etelä-Suomessa asuvat ja 25–44-vuotiaat valitsisivat hybridi- tai täyssähköauton muita ikäluokkia enemmän. Luvut käyvät ilmi sähkönjakeluyhtiö Carunan teettämästä kansalaiskyselystä.

Sähköinen liikenne kytkeytyy keskeisesti Suomen vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteeseen, sillä sähköautolla ajaminen ei aiheuta lainkaan päästöjä. Keväällä 2021 Suomen hallitus linjasi tieliikenteen päästöjen vähennyskeinoja, joiden tavoitteena on puolittaa liikenteen aiheuttamat päästöt vuoteen 2030 mennessä.

Carunan verkkoalueella rekisteröitiin kesään 2021 mennessä noin kolmasosa Suomen ladattavista  hybridi- ja sähköautoista. Tavoitteena on, että Suomessa olisi vuonna 2030 noin 700 000 sähkökäyttöistä henkilöautoa ja noin 45 000 sähkökäyttöistä pakettiautoa, joista vähintään puolet olisi täyssähköautoja.

Auton tärkeimmät valintaperusteet ovat elinkaarikustannukset, kotilataus ja sähkön hinta

Kansalaiskyselyn mukaan yli puolet (55 %) suomalaisista valitsisi uudeksi autokseen hybridin tai  täyssähköauton. Etelä-Suomessa asuvat ja 25–44-vuotiaat valitsisivat hybridi- tai täyssähköauton  muita ikäluokkia enemmän.

Hankintapäätöksiin vaikuttaa erityisesti mahdollisuus ”tankata” eli ladata autoa kotona (49 %), ladattavien autojen elinkaarikustannukset (46 %) sekä sähkön hinta bensiinin hintaan verrattuna (46  %). 

Itä-suomalaisista 51 % piti auton elinkaarikustannuksina erittäin tärkeänä ominaisuutena verrattuna  Länsi-Suomeen, missä 43 % arvioi elinkaarikustannukset erittäin tärkeäksi. Kaikkien vastaajien 
kesken kotilataus oli hieman tärkeämpää miehille (85 %) kuin naisille (83 %). 

Kolme neljästä suomalaisesta pitää pienipäästöisyyttä tärkeänä ominaisuutena houkuttelevuuden  näkökulmasta, jos hankkisi hybridi tai sähköauton. Alueellisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa 
pienipäästöisyyttä pitää erittäin tai melko tärkeänä (69 %) verrattuna Etelä-Suomeen (76 %) ja Länsi- Suomeen 75 %). 

“Kiinnostus ladattaviin autoihin näkyy myös meidän verkkoalueillamme. Eniten ladattavia  henkilöautoja on tällä hetkellä Espoossa, Kirkkonummella, Tuusulassa ja Kaarinassa. Ennusteen  mukaan Carunan alueella on vuonna 2030 lähes 240 000 ladattavaa hybridiä tai sähköautoa, mikä  kertoo energiamurroksen kiihtyvästä vauhdista”, kertoo Carunan innovaatiopäällikkö Mika Suomi

Kestävä jakeluverkko on ratkaiseva tekijä – hetkellinen tehontarve lisääntyy merkittävästi 

Vuonna 2021 Suomessa on noin 4 600 julkisenperuslatauspisteen ja noin 400 pikalatauspisteen  latausverkosto, joka kasvaa nopeasti tulevina vuosina. Verkosto on tiheimmillään Uudellamaalla,  Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa sekä harvimmillaan Lapissa ja Kainuussa.  

”Tulevaisuuden sähköisen liikenteen edellytys on kestävä ja toimiva sähkönjakeluverkko. 
Jakeluverkon kapasiteetin riittävyys liittyy myös sähköiseen liikenteeseen ja etenkin sähköautojen  lataukseen. Vaikka kaikki Suomen sähköautoilijat eivät lataakaan autojaan pika- tai suurteholatureilla juuri samaan aikaan, on jakeluverkon silti kestettävä yllättävät tehopiikit, joita  kaiken muun sähkönkäytön ohella tulee”, jatkaa Mika Suomi.

Trackbacks & Pings

Vastaa