info@carnivalnews.net

Uusi kiertotalousekosysteemi Länsi-Uudellamaalle

Novago Yrityskehitys, Lohjan seudun ympäristöklusteri ja Laurea ammattikorkeakoulu kutsuivat joukon asiantuntijoita kiertotalousverkoston perustamistalkoisiin.

Materiaalien kierrätys, sivutuotevirtojen hyödyntäminen sekä veden ja ilman biokierrot ovat kiertotalouden kovaa ydintä, todettiin Novago Yrityskehityksen isännöimässä kiertotalousseminaarissa Lohjalla 22.1.2020.  Novagon asiantuntijan Esa Viitamon mukaan ”Länsi-Uudellamaalla ja erityisesti Lohjan seudulla on vahva perinne kiertotalousosaamisessa, mitä on edesauttanut teollisuuden resurssitehokkuuden ja ympäristön suojelutarpeiden onnistunut yhteensovittaminen”.

Länsi-Uudenmaan kuntien elinkeinorakenteen uudistamisen ja kilpailukyvyn kehittämisen kannalta kiertotalous         ja puhtaat teknologiat ottavat yhä näkyvämmän roolin. Myös pk-yrityksissä nähdään jo ympäristöbrändäyksen ja verkottumisen merkitys, mikä edellyttää kuntien, oppilaitosten sekä yritysten tiiviimpää yhteistyötä yli aluerajojen.           

Länsi-Uudenmaan ”kiertotalousmaiseman” lisäksi seminaarin alustuksissa hahmoteltiin Laurea ammattikorkeakoulun ja Vantaan kaupungin uusia linjauksia kiertotalouden opetuksessa ja alueellisen osaamisen kehittämisessä. Verte Oy:n Sakari Ermalan esitteli Pirkanmaan kiertotalouspuiston teollisen mittakaavan toimintamallin. Se on kiistaton menestystarina, josta voidaan ammentaa ajatuksia myös Lohjan seudulle.

Seminaari huipentui asiantuntijatyöpajaan, jossa pienryhmät hahmottelivat käytännön tavoitteita, toimintatapoja ja organisoitumista tulevalle Länsi-Uudenmaan kiertotalousekosysteemille. Laurean työpajamenetelmä osoitti, että eri osaamisalueista koostuvat innovointiryhmät voivat toimia myös laajemman yhteisön rakentamisessa.

Kiertotalousseminaariin osallistuneet yritykset ja kaupunkien edustajat toivoivat, että Novago toimisi jatkossakin ekosysteemin koordinaattorina. Tämä nähtiin luontevana ratkaisuna, sillä yritystoiminnan kannattavuuteen liittyvä neuvonta ja verkottaminen ovat osa Novagon perustoimintaa.

Länsi-Uudenmaan kiertotalousverkoston kehittäminen on osa käynnissä olevaa Tutka-hanketta (http://tutkahanke.fi/)     

Vastaa